6242BH (TWIN AND EARTH CABLE) – HFFR

ENERJİ KABLOSU

Bu tip kablolar; az mekanik zorlamalı ve rutubetli yerlerde kullanılan ev gereçlerinde kullanılırlar. Yangın esnasında alevi iletmezler, duman yoğunluğu çok düşük korozyona elverişli ortamlar yaratmaz ve de insan sağlığını etkileyecek zehirli gazlar çıkarmaz.

İletken Bakır İletken
İzolasyon HFFR
Dış Kılıf HFFR